Tuesday, July 27, 2010

Bunsod Aklat: Ipuipo sa Piging


Heto na nga at darating na ang ‘Ipuipo sa Piging’, isang kalipunan ng mga tula ng “dalawa hanggang tatlong henerasyon ng mga makata sa bansa” (Fermin Salvador).

Personal akong natutuwa na makasama ang mga masasabi kong mga bigatin at mga may pangalan nang mga makata rito sa Pilipinas. Sa kadahilanang hindi naman ito isang paligsahan ay masaya na rin ako sa mga isinumite kong ambag. Pero kung napagtanto ko kaagad ang lawak at layo ng tunguhin ng antolohiyang ito ay mas inayos ko pa sana ang mga inambag ko. Gayunpaman, ang makasama rito ay isang karangalan na.

Nagsimula lang ang pagtangka kong magsulat ng mga tula mga labing-isang taon na ang nakakalipas; mga tulang kinailangan lang dati para sa mga aralin sa klase. Dumating ang panahon na ginamit ko ang tula para ‘iguhit’ ang ilang mga damdamin at mga pangyayaring hindi ko nakuhang ilahad, o bigyang pag-alala, nang deretsahan.

At nitong kamakailan ko lang nasumpungan ang isang grupo ng mga manunulat at makata na may patuloy na apoy sa kani-kanilang mga puso at panulat. Dati nang may alam, nguni’t noon ko lamang buong naisaloob na ang tula ay isang mabigat na sandata upang ilahad, hindi lamang ang mga pampersonal na mga kuru-kuro at/o damdamin, nguni’t para rin gamiting gabay sa atin para sa mas malinaw na pagtingin sa mga pangyayaring panlipunan sa paligid.

Sa aking tingin ay mas nabibigyang kahulugan ng tunguhing ito ang pagsulat ng tula. Alam kong malayu-layo pa ang lalakbayin ko upang malinang ang pagsulat ng tula – sa aspetong teknikal nito at sa matinong pagpili ng mga temang pagtutuunan ng pansin. Alam kong sa paglabas nitong ‘Ipuipo sa Piging’ o IsP ay nabigyan na ako ng hudyat upang hindi lamang itali ang sarili sa mga kumbensyon ng kasalukuyang panahon. Naniniwala akong makapangyarihan ang daloy ng diwa na nailapat sa tula. Ngayon ay oras nang ipahatid ang kamalayang ito sa mga mambabasa, at sa lahat ng mga Pilipino.

Sa ilang munting ambag ko ay iniaalay ko ang kinalabasang ito sa isang bata – si Dace – na personal kong hiling na maagang mamulat sa mga panlipunang kaganayan at sitwasyon at maagang magkaroon at makabuo ng kanyang sariling tugon, sa kung anumang porma o paraan, para sa mga ito. Handa akong tulungan siya bilang isang gabay.

Ang ‘Ipuipo sa Piging’ ay ilalabas na sa Agosto 23, 2010, sa 70s Bistro sa Project 2, Kalye Anonas, Quezon City, sa ganap na alas-sais hanggang alas-nuebe ng gabi. Maaaring kontakin ang numerong ito para sa mga tanong kaugnay sa paglulunsad na ito sa telepono bilang 632-434-3597. Ipapalabas din ang bidyula o videoetry at music video ng ilan sa mga kontribyutor. Sana ay makadalo rin ako.

No comments:

Post a Comment