Sunday, June 20, 2010

Heto na ang ‘Ipuipo sa Piging’

Ito na nga at nasabi nang nasa huling mga bahagi na ng gawain ang kalipunan ng mga tula. Nasabi na rin noong mga naunang buwan na sa Hunyo ang labas nito. Nguni’t tingnan natin ang pinal na mga anunsyo. Malapit sa akin ang kwento ng paglipon sa mga tula na kasama sa ‘Ipu-ipo sa Piging’ dahil nagtangka rin akong magpasa ng ilang ambag na tula. Pero hindi malinaw kung napasama ang kahit isa sa kanila. Gayunpaman ay masaya ako na sa haba ng tinakbong kwento ng pagbuo nito (nakikita ang iba’t-ibang mga paksa at salaysay dito kung hahanapin sa internet) ay maisasakatuparan na rin ito. Heto na ang Ipuipo sa Piging!

* larawan ay kuha sa blog ni Randy Valeinte sa Usapang Komiks

No comments:

Post a Comment